Raspberry Pi Compute Module 4 CM4 8GB RAM 32GB eMMC Wireless CM4108032 For Sale

Raspberry Pi Compute Module 4 CM4 8GB RAM 32GB eMMC Wireless CM4108032


Buy Now

Raspberry Pi Compute Module 4 CM4 8GB RAM 32GB eMMC Wireless CM4108032:
$169.00

Raspberry Pi Compute Module 4 CM4 8GB RAM 32GB eMMC Wireless CM4108032.


Buy Now

Related Items:

CM4004016 Raspberry Pi 4 Compute Module CM4 4GB RAM 16GB eMMC Without Wifi picture

CM4004016 Raspberry Pi 4 Compute Module CM4 4GB RAM 16GB eMMC Without Wifi

$87.33Raspberry Pi Pico Microcontroller Development Board picture

Raspberry Pi Pico Microcontroller Development Board

$8.99Raspberry Pi Compute Module 3+/CM3 Lite (QTY Discount) picture

Raspberry Pi Compute Module 3+/CM3 Lite (QTY Discount)

$37.99Popular Forums